Matrícula tancada

Curs de Postgrau en
Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat

1a Edició

Pla d'estudis

 • Metodologies globalitzadores i avaluació (45 hores)
  • Introducció: El tractament de la Diversitat: la riquesa de la diferència
    
  • Metodologies globalitzadores:
   a. Introducció en les metodologies globalitzades i el treball competencial
   b. Experiències de treball globalitzat: Projectes i altres
   c. Treball per ambients, espais i caixes d’aprenentatge 
    
  • Avaluació formativa (docent) i formadora (alumne):
   a. L’avaluació com a eina d’aprenentatge
   b. Models d’avaluació
   c. Eines d’avaluació: Bases d’orientació, rúbriques, portafolis,...
   d. L’avaluació competencial
   e. Avaluació amb eines digitals
 • Acompanyament de l’alumnat en el seu desenvolupament multidimensional (27 hores)
  • Neuroeducació: com aprèn el cervell dels alumnes:
   a. El desenvolupament del cervell i de les capacitats cognitives: les etapes principals
   b. Atenció, motivació i esforç
   c. Les emocions i l’estrès en els aprenentatges
    
  • Dimensió emocional als centres educatius:
   a. La dimensió emocional als centres educatius
   b. Recursos per desenvolupar la intel·ligència emocional
    
  • El Coaching Sistèmic:
   a. Dimensions vinculars: Transgeneracional, Intergeneracional, Intrageneracional i intrapersonal
   b. El Claustre: Cohesió dels docents, Rituals d’acollida i comiat, ...
   c. Dinamització de grups classe, equips i Claustre
   d. El treball inclusiu amb les famílies. L’entrevista amb les famílies
    
  • Acció tutorial:
   a. Les Relacions intrapersonals, interpersonals, grupals i amb la comunitat
   b. Provenció i acompanyament en els conflictes com a font d’aprenentatge
    
  • El treball corporal a l’aula:
   a. Mindfulness en moviment
   b. Educació Biocèntrica (Desenvolupament de potencials, Convivència i Emocions)
 • Coaching i desenvolupament personal docent (27 hores)
  • Coaching docent i processos:
   1. Eines del coach docent: Rapport, Posicions perceptives, Escolta activa, Calibració, La pregunta com a eina d’aprenentatge, Feedback
   2. Els nivells d’aprenentatge i del canvi
   3. Els ordres que regulen els sistemes
    
  • Neurolideratge: com funciona el cervell de l’educador:
   1. El mètode científic en educació
   2. Reflexivitat i dogmatisme en la pràctica educativa
   3. La gestió personal com a reflex de la gestió a l’aula: emocions i racionalitat
    
  • Mindfulness - Kindfulness
    
  • Gestió emocional: Escala emocional de Claude Steiner, tipologia de les emocions i estratègies de regulació emocional
    
  • Lideratge conscient
    
  • Espai vivencial a través de la música i del moviment (Lideratge personal, Gestió emocional, Relacions interpersonals i Comunicació)

Titulació

Curs de Postgrau en Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies amb Enfocament Globalitzat per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol
eventis